PRIVACY-BELEID

Algemene informatie

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Onder persoonlijke gegevens wordt hier verstaan alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

BeND Sales Contracting, Rietveld 5, 3641GR Mijdrecht, Nederland, is voor Nederland de verantwoordelijke partij in de zin van artikel 4 nr. 7 van de EU-verordening inzake gegevensbescherming (AVG). Als u contact met ons wilt opnemen, vindt u onze contactgegevens onderaan deze pagina.

Contactopname via e-mail

Indien u per e-mail contact met ons opneemt, is het noodzakelijk om de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en indien van toepassing ook uw adres en telefoonnummer) op te slaan om uw verzoek te kunnen verwerken. De gegevens die we in dit verband hebben opgeslagen zullen worden verwijder zodra de opslag niet meer nodig is. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht, dan zullen we de verwerking ervan beperken.

Orderafhandeling

Voor individuele functies van ons aanbod op deze website kan het nodig zijn om derden in te schakelen. Onderstaand meer informatie daarover, alsmede over de processen en de vastgelegde criteria voor de opslagtermijn. Indien onze dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn, informeren wij u over de gevolgen hiervan in de beschrijving van de offerte.

Reclamegebruik

Als wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder uitvoerig over de respectievelijke processen informeren. Daarbij zullen wij ook de criteria voor de opslagperiode vermelden.

Rechten van de persoon op wie de gegevensverwerking betrekking heeft

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u ondermeer het recht van toegang, het recht van rectificatie of verwijdering, het recht om de verwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht om gegevens over te dragen.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Persoonlijke gegevens verzameld door bezoek aan onze website

Wanneer u onze website gebruikt voor puur informatieve doeleinden, d.w.z. wanneer u ons geen gegevens stuurt via een formulier of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt.

Daarom verzamelen wij, als u onze website alleen maar wilt bekijken, de volgende gegevens op zoals wettelijk is vastgelegd in Artikel 6, paragraaf 1, sub f van de AVG, die voor ons technisch noodzakelijk is om onze website te kunnen weergeven en om de stabiliteit en veiligheid ervan te kunnen garanderen:

Gegevens die door uw browser naar ons worden verzonden (logbestanden)

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid verzonden gegevens per geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn user interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.
 • Deze gegevens worden na twee dagen verwijderd.

Gebruik van cookies

Bij het gebruik van onze website worden ook zogenaamde cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die tot doel hebben de internetervaring in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

Er worden zogenaamde transiënte cookies of persistente cookies gebruikt.

Transiënte cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name sessiecookies. Hierin wordt een zogenaamde sessie-ID opgeslagen, waarmee verschillende browserverzoeken aan een gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk is van de cookie.

U kunt de door ons ingestelde cookies te allen tijde zelf verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser of uw browserinstellingen aanpassen aan uw wensen en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of alle cookies weigeren. Houd er rekening wel mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

Verdere functies en aanbiedingen van onze website

Contactformulieren

U kunt ons een elektronisch bericht sturen via het in onze website geïntegreerde contactformulier. Voor de verwerking van uw bericht hebben we uw e-mailadres nodig en, indien contact via andere communicatiekanalen gewenst is, informatie daarover. Daarom vragen wij om deze gegevens in ons contactformulier. Verdere details zijn vrijwillig en hebben uitsluitend als doel een prettigere contactopname met u. Deze gegevens worden ons per e-mail (en dus onversleuteld via het internet) toegezonden wanneer u op de verzendknop drukt. Via het contactformulier bieden wij u de mogelijkheid om gemakkelijk contact met ons op te nemen en vragen te stellen over onze diensten. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Artikel 6, paragraaf 1, sub f van de AVG.

Online sollicitatie

U kunt ons een elektronisch bericht sturen met uw sollicitatiedocumenten via het aanvraagformulier op onze website. Om uw sollicitatie te kunnen verwerken hebben we de met * gemarkeerde informatie nodig. Daarom vragen wij om deze gegevens in ons sollicitatieformulier. Verdere details zijn vrijwillig en hebben uitsluitend als doel een prettigere contactopname met u. Deze gegevens worden ons per e-mail (en dus onversleuteld via het internet) toegezonden wanneer u op de verzendknop drukt. Met het sollicitatieformulier bieden wij u de mogelijkheid om gemakkelijk contact met ons op te nemen en te solliciteren naar onze vacatures. Wij zullen de gegevens die u in dit kader aan ons heeft doorgegeven verwijderen zodra de geadverteerde positie is ingevuld. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Artikel 6, paragraaf 1, sub f van de AVG.

Bezwaar / herroeping van de verwerking van uw gegevens

In het geval dat u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Als u een dergelijke herroeping aan ons kenbaar maakt heeft dit gevolgen voor wat is toegestaan bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging conform Artikel 6, paragraaf 1, sub f van de AVG, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is met name het geval als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u. Als u dat doet, dan verzoeken wij u uit te leggen waarom wij uw persoonlijke gegevens niet op dezelfde manier mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. Indien het bezwaar gegrond is, zullen wij de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of u over onze dwingende redenen informeren op basis waarvan wij de verwerking van uw gegevens voortzetten.

Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse.

U kunt uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens aan ons kenbaar maken door via de volgende kanalen contact met ons op te nemen:

BeND Sales Contracting
Rietveld 5
3641 GR Mijdrecht
Nederland

Telefoon: +31 85 743 01 57

E-Mail: info@bendsc.nl