Impressum

BeND Sales Contracting B.V.
Rietveld 5
3641 GR Mijdrecht

Vertegenwoordigd door:
Marcel Biesmans
Managing Director
T: 0031 85 7430157
M: 0031 6 21 808 186
E: m.biesmans@bendsc.nl

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Aan deze website kunnen op geen enkele wijze rechten, noch verplichtingen en of enige andere vorm van aansprakelijkheid worden ontleend. De op deze website getoonde informatie wordt door ons met voortdurende zorg en aandacht samengesteld, doch voor de juistheid, volledigheid en voortdurende actualiteit van de gegevens kan niet worden ingestaan. Wij vrijwaren ons derhalve van alle eventuele ontstane misverstanden en/of procedurefouten. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie en voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Aansprakelijkheid voor links

Verwijzingen naar sites die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Er is geen controle over de bereikbaarheid van de aangeroepen sites en er wordt geen verantwoording gedragen hiervoor, noch voor de inhoud daarvan. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het gebruik van links in deze website wil niet zeggen dat wij de algehele websites als representatief en of toereikend zien.

Copyright

De inhoud en werken op deze pagina’s die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennisnemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Indien wij kennisnemen van eventuele overtredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.